Priser

Eksempel på prisoversikt for gravferd på Rena

     
Minimum / merk.
 
Maksimum / merk.

1.

Kiste

       
           
 
a)
Kiste, inkludert utstyr og svøp
kr 8300,00
 
kr 44706,00
 
b)
Stell og nedlegging i kiste
kr 1750,00
 
kr 2500,00
           

2.

Transport

       
           
 
a)
Bringing av den døde på båre fra dødsted
til oppbevaringsted
kr 1750,00
dagtid
 
kr 2500,00
natt/helg
 
b)
Bringing av kiste til dødsted eller
oppbevaringsted for avdøde (sjelden)
kr 1750,00
dagtid
 
kr 2500,00
natt/helg
 
c)
Transport fra oppbevaringsted
til sermonisted
kr 1750,00
dagtid
 
kr 2500,00
natt/helg
 
d)
Eventuelt transport av
båre etter sermoni (sjelden)
kr 1750,00
dagtid
 
kr 2500,00
natt/helg
           

3.

Sermoni

       
           
 
a)
Priser på assistanse fra en henholdsvis
2 gravferdskonsulenter
kr 2200,00
 
kr3200,00
 
b)
Pynt og eventuelt pynteutstyr i sermonirom
kr 0,00
 
kr 0,00
 
c)
Trykte program 50 stk
kr 1750,00
(sort/hvitt)
 
kr 2500,00
farge
 
d)
Kistedekorasjon
kr 150,00
(3 roser)
 
5000,00
(ubegr.)

4.

Dødsannonse

       
           
 
a)
En annonse over en spalte(75 mm),
den mest brukte avis i distriktet
kr 3800,00
 
kr 3800,00

5.

Honorarer
og gebyrer

       
           
 
a)
Byråets avgiftsfrie honorar( skal inkludere
tilrettelegging og planlegging
kr 2900,00
 
kr 3500,00
 
b)
Byråets avgiftspliktige honorar (Ekspedisjonsgebyr)
kr 600,00
 
kr 600,00
 
c)
Melding av papirer til offentlige kontorer
kr 0,00
 
kr 0,00
 
d)
Hygienetiltak
kr 150,00
 
kr 150,00
 
e)
Fakturagebyr
kr 0,00
 
kr 0,00
           

6.

Sum

  _________   _________
     
kr 23200,00
 
kr 68456,00
      =========   =========
 

Andre mulige
kostnader

       
  a)
Kommunale avgifter
     
  b)
Minnesamvær- avhenger av meny og antall gjester
     
  c)
Innskrift på gravstein- eventuelt nytt gravmonument
     
  d)
Kostnader til musikalske innslag i sermonien
     
   f)  Kremasjonskostander      
 

Offentlige stønads-
ordninger ved dødsfall

       
  a)
Transportrefusjon. Ved transport av avdøde fra dødsted til
hjemsted som overstiger 20 km.har folketrygden refusjonsordning.
Byrået kan informere om dette.
     
  b)
Behovsprøvet gravferdstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad
til dekning av gravferdskostnader fra folketrygden,
Byrået kan informere om dette.
     
           
   
For mer informasjon http://nav.no
     

 

Utskrift E-post