Tjenester

 • Fastsetting av tidspunkt for begravelse eller bisettelse i samråd med pårørende, forretter, organist og kirketjener.

 • Levering av kiste

 • Program til sermonien (Salmer eller andre sanger)

 • Stell av avdøde og nedlegging i kiste

 • Innsending av papir til lensmann, skifterett og trygdekontor

 • Annonser i avis

 • Transport av båren

 • Orne med blomsterbestilling og pynting i sermonirom

 • Kontakte event.solister

 • Ordne med minnesamvær

 • Ny gravstein eller inskripsjon av gravstein.

Utskrift E-post